Fjordforbindelsen
Kenneth Jensen ved Kronprinsesse Marys Bro, som han har kæmpet for at få afskaffet brugerbetalingen på - med held. Foto: Søren Wesseltoft.

Fjordforbindelse

Ingen sag har fyldt mere i mit politiske arbejde end netop fjordforbindelsen. Navnlig de seneste fire år har den fyldt utroligt meget, og til sidst bar det også frugt: Den 28. juni 2021 aftalte alle Folketingets partier, med undtagelse af Enhedslisten, at afskaffe brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys Bro.


Det er omtrent den største politiske sejr jeg har haft del i - og som med det meste andet i politik, så lykkedes også den kun på griund af et bredt politisk samarbejde - og en koloenorm folkelig opbakning.


Siden her lader jeg stå som et minde og som lidt dokumentation for sagen, kampen og den lange vej frem til den eneste rigtige beslutning - nemlig: Broafgift? Nej tak!


Tusind tak for al støtten!
-------- O --------


Jeg har fra dag et været imod højbroen, men kæmpet for en tunnel i stedet. Ja, faktisk begyndte jeg selv at grave den med min partikammerat, Preben Gøttsche, i sensommmeren 2005. Mottoet var: TUNNEL NU!


Som eneste byrådsmedlem stemte jeg derfor ikke for højbroen, da Byrådet skulle udtale sig i maj 2012.


Se min tale i byrådssalen den 16. maj 2012.


Min modstand skyldes ikke, at jeg ikke tror en bro over fjorden bliver flot. Den bliver måske sågar et vartegn for byen. Men den bliver også et støjmonster, der ødelægger store områder af vores kommune med larm - en situation der kunne være undgået med en tunnel.


Broen kommer - med vejskat!

Ingen kan imidlertid længere være i tvivl om, at broen kommer. Den modstandskamp er tabt.


Det er kampen på to andre fronter derimod ikke. Det handler om:

 • Brugerbetaling for at køre på den nye bro
 • De planlagte begrænsninger af fremkommeligheden på J.F. Willumsensvej (den gamle bro).


Begge dele er helt uacceptable, og derfor stemte jeg ikke for nogen af dem i Byrådet - og vil fortsat kæmpe imod deres realisering.


Hvorfor det?


Det skal være nemt og Gratis!


Brugerbetalingen

Det er grundlæggende fuldstændig urimeligt, at borgerne i Frederikssund Kommune skal betale for at færdes på vejnettet i deres egen kommune. Hvilke andre steder har man hørt om noget lignende? Ingen!


Man taler da heller ikke om brugerbetaling på en ny Storstrømsbro, en ny Limfjordsforbindelse eller nogle andre steder i landet.


Dertil tror jeg ikke at en brugerfinansieret højbro kombineret med en gratis Kronprins Frederiks Bro løser flaskehals- og kø-problemerne. Både Sund og Bælts og Vejdirektoratets konklusion er da også, at der er en betydelig modstand imod at betale for at passerer fjorden. Så om end køen måske bliver lidt mindre, og de tunge køretøjer nok er væk fra J.F. Willumsens Vej, så vil der fortsat være kø ved Kronprins Frederiks Bro i myldretiden.


Det siger VVM-redegørelsen helt klart. I den hedder det på side 13 at det med brugerbetaling kun på den sydlige forbindelse er beregnet at:

”hverdagsdøgntrafikken på den (nye) sydlig forbindelse vil blive reduceret fra 19.800 til 4.700 biler. Dette skyldes at trafikanterne primært vil benytte den (gratis) eksisterende fjordforbindelse, og kun i myldretiden i et vist omfang vælge at køre via den sydlige forbindelse”.


I Sund og Bælts rapport hedder det tilsvarende på side 10 og 15:

Analysen viser, at trafikken reduceres signifikant ved indførelsen af brugerbetaling”, og videre konkluderes det:

”Det vil medføre, at hovedparten af trafikken vil finde sted over Kronprins Frederiks Bro, hvilket vil give fortsatte kapacitetsproblemer på denne…”


Se den fulde VVM-redegørelse

Se Sund & Bælts analyse af betalingsvilligheden

Se Supplerende vurdering om betalingsanlæg


Indslag om brotaksterne i TV2 Lorry

Den 7. maj 2018 blev taksterne for at passerer den nye bro offentliggjort. I indslaget i TV2 Lorry fra samme dag tager jeg endnu engang afstand fra brugerbetalingen.

Se indslaget i nyhederne på TV2 Lorry, hvor jeg endnu engang tager afstand fra brugerbetalingen.

Valgdebat om brotaksterne i TV2 Lorry

Den 21. maj 2019 deltog jeg sammen med blandt andre Anders Samuelsen, Trine Torp, Kristien Hedegaard og Eigil Hulgaard i en live debat om brugerbetalingen. Anledningen var det forestående folketingsvalg. 

Se valgdebatten på TV2 Lorry, hvor jeg atter engang fastholder hvor urimelig brugerbetaligen er.

Begrænsning af trafikken ved gammel bro

Vel sagtens i erkendelse af, at en brugerfinansieret højbro aldrig bliver rentabel, foreslås det så yderligere i svaret til Transportministeren, at ”etablere en række færdselsreguleringer og begrænsninger på den gamle bro og J.F. Willumsens Vej”, som vil ”medvirke til at skabe tydelig forskel i fremkommelighed mellem en ny 4-sporet forbindelse og den gamle forbindelse, og dermed gøre anvendelse af den nye forbindelse attraktiv.”


I loven om den nye fjordforbindelse er dette i § 2, stk. 2 blevet til følgende formulering:

"Vejdirektoratet kan i overensstemmelse med færdselslovens § 92 og efter forhandling med Frederikssund Kommune og med politiets samtykke træffe bestemmelser om trafikregulerende foranstaltninger på Kronprins Frederiks Bro og J. F. Willumsens Vej og på de i § 1, stk. 1, nævnte vejstrækninger, jf. lovens bilag 1, der indvirker på vejens udnyttelse og indretning med henblik på at reducere den gennemkørende kørsel."


Se loven i dens fulde længde på Retsinformation.

Se også det kommenterede lovforslag.


Dermed skal jeg stadig holde i kø hver dag på vej til og fra mit hjem i Hornsherred. Mit, og alle andre Hornsherredborgeres problem, er altså ikke blevet løst.


Det vil jeg fortsat kæmpe imod - og har brug for din opbakning til det, hvis det skal lykkes. Sammen kan vi gøre det bedre!


Kampen fortsætter

Den henvendelse som loven åbner mulighed for, er kommet fra Vejdirektoratet i efteråret 2017. Med andre ord er Byrådet og Vejdirektoratet i gang med at legitimerer, at folk skal presses væk fra den gamle, gratis forbindelse, og over på den nye, brugerbetalte.


Se notater udarbejdet som led i sagens behandling:


  Se også dagsorden til behandling af sagen i Byrådet.


  Ikke overraskende: Svigtende trafiktal

  Efter åbningen af brioen har trafiktallene på den været langt under det som embedsmænd og politikere håbede - og forudsatte; et resultat som ikke overrasker mig, men som bekymrer de som står bag brugerbetalingen, og nu mangler indtægterne til at få økonomien til at hænge sammen.


  Se indslag om dette emne i TV2 Lorry den 24. februar 2020.

     Følg og tag del i den fælles kamp i vores Facebookgruppe, og på siden www.nejtilbroafgift.dk. Her finder du også al dokumentation om sagen, om min flittige korrespondance med flere ministre.

  Gå til nejtilbroafgift.dk

  Se mere i min video om brugerbetaling:

  Se også min video om trafikregulerende tiltag:

  DET SKAL VÆRE NEMT OG GRATIS AT KRYDSE FJORDEN!

  Siden 2012 har jeg kæmpet imod brugerbetalingen - og stemte som den eneste ikke for den i maj 2012, da byrådet skulle forholde sig til spørgsmålet.


  Det krævede massivt sammenhold - og din opbakning- at få den afslaffet. Sammen gjorde vi det!