By- og boligudvikling
Kenneth Jensen ved bydviklingsområdet på Selsøvej i Skibby. Foto: Søren Wesseltoft

By- og boligudvikling

Udviklingen af vores kommune fylder stadigt mere - på godt og ondt, men heldigvis mest godt :-)


Senest har vi i Byrådet både vedtaget en ny bosætningsstrategi og en ny udviklingsplan for Vinge. Begge planer sætter retningen dels for udviklingen af hele vores nye by Vinge mellem Frederiksssund, St. Rørbæk og Snostrup, men også også for vores vision i byrådet om at øge bosætning og udvikling i hele vores kommune.


Vinge version 2.0

Ved sidste valg var Vinge på sporet - troede vi. Desværre skulle det kort efter valget vise sig slet ikke at være tilfældet, og projektet gik ikke alene i stå, men fik store økonomiske konsekvenser for hele vores kommune.


Det har været et stort arbejde at få vendt skuden, og komme på ret køl igen, men de sidste to år har det virkelig rykket, og med ny station og en række store både private og almennyttige boligprojekter som er godt i gang i Vinge, så er byen godt på vej igen.


Men det betød også, at der var brug for at retænke visionen for Vinge - og at det var tid til at se på hvordan resten af vores kommune skal udvikles. Derfor har arbejdet med begge planer været spændende, og jeg glæder mig til at se dem blive udfoldet i årene der kommer - forhåbentlig fortsat med mig selv ved bordet.


Gratis bro og motorvej gavner Hornsherred

En af de grundlæggende forudsætninger for hele Hornsherred har været at få motorvejen helt til Frederikssund - og selvfølgelig at få fjernet den helt urimelige afgift på vores nye fjordforbindelse, Kronprinsesse Marys Bro.


Begge dele er lykkedes! Dermed er - om man så må sige - vejen banet for at sætte turbo på både flere boliger og mere erhverv på den vestlige side af Roskilde Fjord. Noget jeg har drømt om i mange år.


Det skal nataurligvis ske i respekt for naturen, og som du kan læse på mine sider om både børn- og skole  samt kultur, fritid- og idræt, så skal faciliteter og lokale tilbud også være i orden når folk vælger at flytte hertil.

Se min video om by- og boligudvikling

Støjkonsekvenszone

Navnlig i Jægerspris er der dog en stor udfordring. Det er den støjkonsekvenszone, som forsvarets øvelsesterræn kaster af sig.

Illusttration af støjkonsekvenszonen fra Jægerspris øvelsesterræn.

Så omfattende er støjkonsekvenszonen. Den bremser stort set al boligudvikling langt ind i Jægerspris by - åsgar i området som forlængst er bebygget med andre boliger, men hvor tomme grunde må henligge ubenyttede.

Denne zone, som ingen lokale forstår meningen med - og da slet ikke jeg - er en kæmpe hæmsko for boligudviklignen i Jægerspris, og dermed også for øget detailhandel og erhverv.


Min anke går sådan set ikke på at forsvaret skal forlade området. De har været her i over hundrede år, og er et stort aktiv for vores område. Men min anke går på, at et øvelsesterræn som i dag anvendes langt mindre end tidligere, og hvorfra støjen er markant mindre end før i tiden, hvor der ingen konsekvenszone var, skal hæmme udvilingen på denne måde.


Tomme grunde midt i bebyggelser

Helt skørt og ubegriberligt bliver det jo, når man er vidne til, at der ligger tomme grunde midt i byen, mellem eksisterende boiliger, men de tomme grunde må nu ikke bebygges på grund af støjzonen.


Det betyder at gamle erhvervsbygninger, tomme byggegrunde og snart også det gamle rådhus, blot henligger i forfald midt i byen. -og det alt imens der er stor interesse for at bygge nyt og udvikle vores by.


Det er afgjort en af mine mærkesager at få ændret på i de kommende år.

Det tidligere Jægerspris Vinduet
Det tidligere Jægerspris Vinduet
Grunden på Parkvej må nu ikke bebygges, selv der ligger boliger på begge sider.
Compact Clean
Compact Clean
Bygningerne har henligget tomme længe. Der må ikke bygges boliger.
Indkørsel til Jægersprislejren
Indkørsel til Jægersprislejren
Årsagen til støjkonsekvenszonen er skydeterrænet og lejren.

JA TIL BY- OG BOLIGUDVIKLING I HELE KOMMUNEN!

Vi skal sikre en fortsat udvikling af hele vores kommune på begge sider af Roskilde Fjord.


Det forudsætter både lokale skoler, dagtilbud og fritidstilbud - og navnlig i Jægerspris, at vi får lempet forsvarets støjkonsekvenszone.


Ved fælles pres kan vi sikre det!