Vi mener...
Kenneth Jensen på Ørnestenbjerget i Frederikssund. Foto: Preben Gøttsche.

Vi mener...

En række mennesker med forskellige baggrund støtter mit politiske arbejde. I det følgende kan du se hvem og hvorfor. Videoerne er optaget op til valget i nocember 2017.

Du kan aktivere undertekster på videoerne under afspilning.

Maia Petterson

SOSU-assistent og Kulhuseborger


Både som sosu-assistent, og gennem mit frivillige arbejde i vores lokale kultur- og medborgerhus, der støder jeg på mange mennesker – og jeg må sige, at Kenneth er et af de mest energiske mennesker jeg nogensinde har mødt.Se mere i videoen med Maia...


Kim Søderberg Andersen

skolebestyrelsesformand på Jægerspris Skole


Derfor er det vigtigt for mig, at vi giver skolerne ro. Ro til at få implementeret alle reformerne, men også ro til de nye ledere som alle skoler her fået, så de kan få skabt det gode lærings- og arbejdsmiljø for både medarbejdere og elever som alle higer efter - uden konstant at blive mødt at nye krav fra politikere og andre.


Det ved jeg Kenneth fra byrådet og Uddannelsesudvalg er enig i, og arbejder for.


Se mere i videoen med Kim...Lars Kaas Corell

socialpædagog og fritidssejler


»Engagement – troværdighed – resultatorienteret«


Kenneth har et stort potentiale som politiker – en visionær socialdemokrat, som med stor energi og virkelyst holder fokus rettet mod brugbare politiske løsninger til gavn for alle borgerne i Frederikssund Kommune.


Se mere i videoen med Lars...Preben Gøttsche

tidl. socialdemokratisk byrådsmedlem


Politik er jo en svær balancegang. Der skal træffes mange valg – også upopulære valg.


Det ved Kenneth! Og han er én af grundende til at den socialdemokratiske grupper er klædt ordentligt på, når der skal træffes beslutninger i kommunen.


Se mere i videoen med Preben...


Ulla Madsen

kasserer i Frederikssund Festival


Politikere skal turde lære nyt, og være parate til at lytte. Derfor er det dejligt med én som Kenneth i Byrådet. Han er selv aktiv ildsjæl i vores foreningsliv - og altid er parat til at smøge ærmerne op og tage fat. Det betyder, at han bedre end nogen anden, er klædt på til at tale vi frivilliges sag.


Se mere i videoen med Ulla...


Freddie Kestler

frivillig i det lokale beredskab og ungdomsskolelærer


Jeg er aktiv i vores lokale beredskab, og det har jeg været i mere end 35 år fordi hjælp til borgerne er vigtig for mig. Og derfor var jeg rystet da man talte om at skære i beredskabet og lukke brandstationer for at spare lidt småpenge. Menneskeliv kan ikke gøres op i penge!


Se mere i videoen med Freddie...Torben Petterson

kulhuseborger og tidl. byrådsmedlem


Én af mine mærkesager som byrådsmedlem var cykelstien til Kulhuse. Det lovede Kenneth ved sidste valg at kæmpe videre for, lige som han lovede at arbejde for bedre trafiksikkerhed og fortsat udvikling af områder som Kulhuse.


Se mere i videoen med Torben...Gunhild Brethvad

instruktør og ungdomsskolelærer


Enhver politiker der satser på de unge, de unges steder at være sammen, satser på deres virkelyst og kreativitet – og evner. Den politiker der gerne vil passe på dem, arbejde med dem, give dem de bedste muligheder for udfoldelser. En sådan politiker må man støtte, for så støtter man ungdommen – fremtiden!


Se mere i videoen med Gunhild...

Niels Elberling

formand for produktionsskolen PFFU


Kenneth har i en lang årrække, først i det gamle Frederikssund, og nu i den nye Frederikssund Kommune, varetaget ungdommens og kulturens interesser – to områder, som er helt afgørende for en kommune, og en kommunes fremtid.


Se mere i videoen med Niels...Poul Erik Rosendahl

selvstændig


Kenneth og jeg er enige om mange ting. Kenneth brænder blandt andet for at gøre noget for de svage i samfundet, for vores børn og unge, og for vores erhvervsliv. Det synes jeg er vigtigt.


Se mere i videoen med Poul Erik...Emma Nielsen

næstformand i Kulturhuset Elværket


Jeg synes respekten for det frivillige arbejde, og den enorme indsats os frivillige gør i driften af vores lokale kulturhuse, er noget nær forduftet under de sidste fire års borgerlige styre – senest med forslag om store besparelser på kulturhusene, og udsigt til en mulig ændring af vores styreform.


Se mere i videoen med Emma...Per Gottlieb

formand for Jægerspris Amatør Scene (JAS)


Jeg har kendt Kenneth i en årrække, og han har kæmpet en vedholdende kamp for vores fjordforbindelsen og for motorvej til den – og kæmper stadigvæk hårdt for, at vi kan få en fri forbindelse over fjorden for os beboere her i Frederikssund Kommune.


Se mere i videoen med Per...Johnny Nørskov

pedel og ildsjæl


Kenneth er typen der gerne giver en hånd med når det brænder på – uanset om det er i rollen som leder, eller som praktisk gris. Han har en sjælden evne til at inddrage andre, samtidig med at han bevarer overblikket og smilet selv i pressede situationer – og så lader han sig ikke slå ud af modgang.Se mere i videoen med Johnny...Kurt Jensen

tidl. byrådsmedlem gennem 35 år


Det politiske arbejde er meget mere kompliceret i dag end det var da jeg blev aktiv og kom i byrådet. Man skal bruge sin sunde fornuft i arbejdet og man skal være indstillet på, at det kræver tid, indsigt, lyst og engagement - ikke mindst med de udfordringer vores kommune står overfor også i de kommende fire år.


Disse egenskaber besidder Kenneth, og som sådan er han på mange områder klædt bedre på end jeg var, da jeg kom i byrådet i 1972. Han er veluddannet, og han har rig erfaring med organisationsarbejde og politiske organisationer.


Inge Kristensen

dagplejer


Jeg stemmer på Kenneth den 21. november, fordi Kenneth har en stor viden om børn- og ungeområdet via sit arbejde på Ungdomsskolen. Jeg tror det er vigtigt, vi i det nye byråd har folk siddende, der ikke ”kun” er lægfolk alle sammen, men at nogen, som Kenneth, kender til dagligdagen for vores børn og unge i skoler, institutioner og dagplejen. Det er nødvendigt, for at sikre ordentlige vilkår og en høj kvalitet.


Og så stemmer jeg også på Kenneth, fordi han vil arbejde for ordentlige vilkår og forhold for de kommunalt ansatte. Noget der aldrig har været vigtigere.

Tidl. byrådsmedlem Kurt Jensen. Foto: Kenneth Jensen.
Dagplejer Inge Kristensen. Foto: Kenneth Jensen.