Trafik og beredskab
på den nye Kulhusecykelsti som er under anlæg i 2021 og 2022. Foto: Søren Wesseltoft.

Trafik

Gennem otte år har jeg været medlem af - og også næsteformand for - Teknisk Udvalg, og har arbejdet målrettet for resultater på området.


Heldigvis har det de senere år fået stadigt større fokus - og det med rette.


Trafiksikkerhed

Et af mine meget store fokusområder er trafiksikkerhed og skoleveje. Det har Teknisk Udvalg arbejdet meget med lige siden 2006. Og der var et stort efterslæb at rette op på, som vi stadig langt fra er i mål med. Navnlig på vores skoleveje er der fortsat rum for forbedring.


En mærkesag for mig lige siden min debut i lokalpolitik har været at få anlagt en rundkørsel i svinget ved Marbækvej og Strandvangen i Frederikssund. Her er tale om en meget farligt kryds for de bløde trafikanter, og det er en af vores mest trafikerede skoleveje.


Det lykkedes i 2012 at få pengene bevilget, og er anlagt i denne valgperiode. Også Færgevejs og Kocksvejs renovering har jeg lagt meget energi i at få gennemført, og også det er lykkedes.


Cykelsti til Kulhuse

En ganske særlig mærkesag for mig, er etablering af cykelstien til Kulhuse.


Det har krævet tålmod og viljestyrke - og gør det fortsat. op til valget i 2017 så det også ud til at have båret frugt: Cykelstien var på "finansloven". Desværre blev den udsat igen, lex Vinge, men med budgettet for 2021 kom den tilbage på sporet og første spadestik blev taget i juni 2021. Cykelstien forventes færdig i 2022.


Færddiggørelse af Frederikssundmotorvejen

Med transportforliget fra juni 2021 fik vi også - endelig - lovning på at Frederikssundmotorvejen faktisk kommer helt til Frederikssund. Efølge planen kan vi forvente at der er færdig i 2028-2029.


Af nogle har det været udlagt som en forsinkelse eller udsættelse. Den præmis køber jeg dog ikke, da vi aldrig har haft lovning på eller bevilling til dens endelige færdiggørelse. Så det er slet og ret en sejr at den nu bliver færdiggjort. At det så gerne måtte ske hurtigere er uomtvisteligt, og det må vi fra byrådets side lægge maksimalt pres på Folketing og regering for sker.


Trafik er lig med støj

Sammen med gratis bro og en motorvej på vej følger naturligt nok også mere trafik på vores veje - også lokalt. Det har man især opolevet i den sydlige del af Frederikssund (Marbæk), hvor den nye fjordforbindelse allerede før afskaffelsen af broafgiften har medført markant mere trafik på de lokale veje i området, fordi man helt fejlagtigt i sin tid fra byrådets side valgte at lave en til- og afkørsel fra Fjordlandsvej til Marbækvej; en beslutning jeg var imod som den eneste i byrådet. Dertil har man fra statens side ikke sikret ordentlig støjafskærmning på den nye bro.


De sidste par år har det - helt berettiget - fået stor fokus, og der er i 2021 gjort en række tiltag for at forsøge at nedbringe farten, trafikken og støjen i området. Det arbejde vil jeg fortsat følge tæt, og presse på for yderligere forbedringer - både fra kommunal og statslig side, sådan som jeg har gjort alle årene.


Blandt andet derfor siger jeg også nej til yderligere boligudvikling langs Marbækvej i de kommende år. Det vil kun forværre hele situationen i området.

Se mere i min video om trafikstøj:

Beredskabet

I starten af sidste valgperiode vedtog Folketinget en beredskabdsreform, som har betydet sammenlægning af mange af vores beredskaber (brandvæsener) - også I Frederikssund Kommune, hvor vi er gået i parnetskab med beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Egedal og Furesø og Halsnæs.


Som led heri var der planer om både at nedlægge brandstationen i Slangerup, og beskære beredskabet i Skibby.


Det strittede jeg - sammen med mine partifæller - imod, og ikke mindst derfor lykkedes det at bevare vores lokale brandstationer i kommunen - og dermed sikre trygheden og den hurtige hjælp til alle borgere.


Også i årene der kommer, vil beredskabet fylde i mit politiske arbejde.

Se mere i min video om trafiksikkerhed:

Rundkørsel ved Marbækvej.
Rundkørsel ved Marbækvej.
Efter godt ti års indsats lykkedes det endelig: Ny rundkørsel ved Strandvangen og Marbækvej i Frederikssund.
Fartmåler på Roskildevej i Frederikssund.
Fartmåler på Roskildevej i Frederikssund.
Også Roskildevej i Frederikssund er der gjort meget for sikre som skolevej.
Biler og bump på Færgevej i sommeren 2017
Biler og bump på Færgevej i sommeren 2017
Færgevej før renovering.
Biler på Færgevej i sommeren 2021.
Biler på Færgevej i sommeren 2021.
Færgevej efter renoveringen i vinteren og foråret 2017/2018.
Gravemaskine og vejarbejde i Jægerspris.
Gravemaskine og vejarbejde i Jægerspris.
Flere skoleveje er blevet sikret. Blandt andet ved Jægerpris Skole.
Helle i midten af vejen på Skuldelevvej.
Helle i midten af vejen på Skuldelevvej.
Trafiksikkerhed på Skuldelevvej ved Produktionsskolen i Skibby.
Redningskrans på M/F Columbus
Redningskrans på M/F Columbus
Kulhuse Havn set gennem redningskrans på M/F Columbus.
Fodgængerfelt på Marbækvej
Fodgængerfelt på Marbækvej
Et af de nye 3D fodgængerfelter på Marbækvej, etableret i sommeren 2021.
Cyklister på den nye Kulhusecykelsti
Cyklister på den nye Kulhusecykelsti
Cyklister og maskiner på den nye cykelsti til kuhuse, som anlægges i 2021 og 2022.
Kulhusecykelstien er på vej.
Kulhusecykelstien er på vej.
Anlægsarbejdet med den nye kulhusecykelsti er i fuld gang i sommeren og efteråret 2021.

Lige siden min debut i politik har jeg arbejdet for en anstændig infrastruktur i kommunen.


Derfor har jeg kæmpet for færddiggørelsen af Frederikssundmotorvejen, for en asfalteret cykelsti til Kulhuse og trygge skoleveje.


Også bevarelsen af et lokalt beredskab er højt på min dagsorden.

JA TIL CYKELSTI TIL KULHUSE, MOTORVEJ OG ET TRYGT LOKALT BEREDSKAB!

Politiske resultater

 • Cykelsti til Kulhuse.
 • Brugerbetalingen på den nye fjordforbindelse afskaffes i 2022.
 • Der kommer ikke chikaner og trafikregulerende tiltag på J.F. Willumsensvej.
 • Frederuikssundmortorvejen færddiggøres.
 • Sikring af skoleveje over hele kommunen - bl.a. ved Jægerspris Skole og Ådalens Skole (Roskildevej) og Slangerup Skole
 • Fokus på og tiltag til at øge trafiksikkerheden på Marbækvej.
 • Kocksvej er renoveret i 2015 og 2016
 • Færgevej i Frederikssund er renoveret i 2017/2018
 • Bevarelse af brandstationer i Slangerup og Skibby
 • Rundkørsel ved Marbækvej/Strandvangen er blevet anlagt.
 • Roskildevej er trafiksaneret og gjort markant mere sikker at færdes på.
 • Kommunens kørsel er blevet mere grøn med bl.a. gasdrevne skraldebiler.
 • Mole, ophalerplads og blåt flag ved Marbæk Strand
 • Aftale med Haldor Topsøe om genbrug af overskudsvarme til fjernvarme.
Mine mål for de kommende år:

 • Stadig fokus på trafiksikkerhed - ikke mindst på vores skoleveje.
 • Mindskelse af støj og gener fra den nye fjordforbindelse både i Marbæk og på Tørslev Hage.
 • Yderligere energirenovering og optimering af vores bygninger.
 • Kommunens egen kørsel skal gøres mere grøn - fx med el-/gasbiler el.lign.
 • Etablering af dige- og sluseløsninger som sikre vores kommune mod de stadigt hyppigere stormfloder
 • Bedre busbetjening, der sikrer at unge kan komme til deres uddannelsessteder og ældre kan komme til bykernen
 • Bevarelse af Kulhusfærgen ser jeg som en hyggelig transportmulighed. Færgen sikrer en nem adgang fra Frederikssund kommune til hele den nordvestlige del af Nordsjælland og til alle aktiviteterne på Nordkysten.