Trafik og beredskab

Trafik

Gennem otte år har jeg været medlem af - og også næsteformand for - Teknisk Udvalg, og har arbejdet målrettet for resultater på området.


Heldigvis har det de senere år fået stadigt større fokus - og det med rette.


Trafiksikkerhed

Et af mine meget store fokusområder er trafiksikkerhed og skoleveje. Det har Teknisk Udvalg arbejdet meget med lige siden 2006. Og der var et stort efterslæb at rette op på, som vi stadig langt fra er i mål med. Navnlig på vores skoleveje er der fortsat rum for forbedring.


En mærkesag for mig lige siden min debut i lokalpolitik har været at få anlagt en rundkørsel i svinget ved Marbækvej og Strandvangen i Frederikssund. Her er tale om en meget farligt kryds for de bløde trafikanter, og det er en af vores mest trafikerede skoleveje.


Det lykkedes i 2012 at få pengene bevilget, og er anlagt i denne valgperiode. Også Færgevejs og Kocksvejs renovering har jeg lagt meget energi i at få gennemført, og det er lykkedes eller er på vej til at ske.


Cykelsti til Kulhuse

En ganske særlig mærkesag for mig, er etablering af cykelstien til Kulhuse.


Det har krævet tålmod og viljestyrke - og gør det fortsat. op til valget i 2017 så det også ud til at have båret frugt: Cykelstien var på "finansloven". Desværre blev den udsat igen, lex Vinge. Så jeg arbejder ufortrødent videre, for at få den på budgettet igen.


Færddiggørelse af Frederikssund Motorvejen

Endelig mener jeg det er helt urimeligt at den sidste etape af Frederikssund Motorvejen, der skal føre den helt frem til Frederikssund, fortsat ikke er bevilget, til trods for anlægsloven har ligget klar i otte år.


Jeg vil fortsætte presset for at pengene bliver bevilget, da vi ellers blot har flyttet flaskehalsen fra J.F. Willumsensvej til Frederikssundsvej - og så er vi lige vidt.


Beredskabet

I starten af sidste valgperiode vedtog Folketinget en beredskabdsreform, som har betydet sammenlægning af mange af vores beredskaber (brandvæsener) - også I Frederikssund Kommune, hvor vi er gået i parnetskab med beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Egedal og Furesø og Halsnæs.


Som led heri var der planer om både at nedlægge brandstationen i Slangerup, og beskære beredskabet i Skibby.


Det strittede jeg - sammen med mine partifæller - imod, og ikke mindst derfor lykkedes det at bevare vores lokale brandstationer i kommunen - og dermed sikre trygheden og den hurtige hjælp til alle borgere.


Også i årene der kommer, vil beredskabet fylde i mit politiske arbejde.

Se mere i min video om trafiksikkerhed og skoleveje:

...og i min video om cykelstien til Kulhuse:

Efter godt ti års indsats lykkedes det endelig: Ny rundkørsel ved Strandvangen og Marbækvej i Frederikssund.
Også Roskildevej i Frederikssund er der gjort meget for sikre som skolevej.
Færgevej bliver endelig renoveret fra sommeren 2017.
Flere skoleveje er blevet sikret. Blandt andet ved Jægerpris Skole i 2016.
Anlæg af ny vej ved Fjordforbindelsen.
Trafiksikkerhed på Skuldelevvej ved Produktionsskolen i Skibby.
Kulhuse Havn set gennem redningskrans på M/F Columbus.

JA TIL CYKELSTI TIL KULHUSE, MOTORVEJ OG ET TRYGT LOKALT BEREDSKAB!

Lige siden min debut i politik har jeg arbejdet for en anstændig infrastruktur i kommunen.


Derfor kæmper jeg for færddiggørelsen af Frederikssund Motorvejen, for en asfalteret cykelsti til Kulhuse og trygge skoleveje.


Også bevarelsen af et lokalt beredskab er højt på mion dagsorden.

Politiske resultater

 • Sikring af skoleveje over hele kommunen - bl.a. ved Jægerspris Skole og Ådalens Skole (Roskildevej) og Slangerup Skole
 • Renovering af Kocksvej i 2015 og 2016
 • Færgevej i Frederikssund renoveres i 2017/2018
 • Bevarelse af brandstationer i Slangerup og Skibby
 • Rundkørsel ved Marbækvej/Strandvangen er blevet anlagt
 • Kommunens kørsel er blevet mere grøn med bl.a. gasdrevne skraldebiler.
 • Mole, ophalerplads og blåt flag ved Marbæk Strand
 • Aftale med Haldor Topsøe om genbrug af overskudsvarme til fjernvarme.
Mine mål for de kommende år:

 • Genoptagelse af anlægsarnbejdet med cykjelsti til Kulhuse
 • Stadig fokus på trafiksikkerhed - ikke mindst på vores skoleveje.
 • Yderligere energirenovering og optimering af vores bygninger.
 • Kommunens egen kørsel skal gøres mere grøn - fx med el-/gasbiler el.lign.
 • Fortsat kamp imod brugerbetalt fjordforbindelse - og til at J.F. Willumsens Vej gøres sværere at færdes på.
 • Færddiggørelse af Frederikssund Motorvejen, så den kommer helt i mål i Frederikssund
 • Etablering af dige- og sluseløsninger som sikre vores kommune mod de stadigt hyppigere stormfloder
 • Bedre busbetjening, der sikrer at unge kan komme til deres uddannelsessteder og ældre kan komme til bykernen
 • Bevarelse af Kulhusfærgen ser jeg som en hyggelig transportmulighed. Færgen sikrer en nem adgang fra Frederikssund kommune til hele den nordvestlige del af Nordsjælland og til alle aktiviteterne på Nordkysten.


Copyright 1999-2020: Kenneth Jensen