Visionen
Kenneth Jensen i snak med unge om ny ungdomscafé på Gåagden i Frederikssund. Foto: Preben Gøttsche.

Visionen

Jeg mener, det er vigtigt, at byrådet kommer til at bestå både af erfarne såvel som yngre politiske kræfter. Jeg lever som byrådets næstyngste medlem med mange års erfaring op til begge dele.


Igennem de sidste 16 år har jeg - trods svære økonomiske kår - forsøgt at bidrage til at få skabt en stærk ny kommune hvor der er plads til at tage hensyn til de ”gamle” kommuners særkendetegn. Det har også ligget mig meget på sinde fra starten at skabe en kommune, hvor en sund økonomi har høj prioritet. Desværre har dette ikke været nemt, når vi fra starten blev budt en udligningsreform, der nødvendiggjorde besparelser på mere end 80 millioner - eller godt otte pct. af det samlede budget - fra år et. Så prisen for en økonomi der hænger sammen har været urimeligt høj på mange områder.


Efter seneste valg ramte så tilmed hele sagen om Vinge, som mildest talt var ved at slå bunden ud af kommunekassen, og har trukket sorte skyer over vores kommune. Skyer som qua hårdt politisk arbejde - og godt håndværk, ikke mindst fra mit parti - så er skyerne heldigvis lettet, og vi kan igen se fremad.


Også i de kommende år vil jeg derfor arbejder for en sund økonomi i vores kommune - men vil samtidig præge udviklingen i et retning, hvor vi udnytter midlerne optimalt til at skabe bedre forhold for vores børn - og deres familier, både hvad angår vores pasningsmuligheder, skoler, ældrecentre og kultur- og fritidstilbud.

Ikke kun snak men handling

Som det altid har kendetegnet mit politiske virke, så vil jeg heller ikke fremover kun tale om hvad der skal gøres, men også forsøge at tage aktivt del i det, ved selv at medvirke i alt fra tunnel-happenings til aktivt græsrodsarbejde og solidt politisk håndværk.


Omvendt er jeg heller ikke typen, der tror jeg ved alt. Derfor vil jeg samarbejde med alle som kan og vil. Og selv om jeg er påpasselig, så er jeg ikke for forsigtig, for husk: Hvis man altid ser ned for at sætte foden rigtigt, mister man idéen om, hvor man er på vej hen!

 

Idéen om hvor vi skal hen, den har jeg til gengæld. Vi skal have genskabt en kommune, hvor alle føler de er en del af fællesskabet, og igen omtaler den med stolthed: En kommune hvor vi fokuserer på sammenhængskraften. Borgeren skal tilbage i centrum via nærhed, lydhørhed respekt og samarbejde; sådan som det var i Ole Finds tid.


Dialog

Både omkring valget - og i årene der kommer - er dialog mellem politikere og borgere noget af det vigtigste. Har du noget på hjertet, er du derfor altid velkommen til at skrive til mig.

SAMMEN KAN VI GØRE

DET ENDNU BEDRE!

Selv den bedre politiker kan ikke opnå noget uden samarbejde - og uden at være lydhør.


Jeg tror på, at jeg som socialdemokrat kan gøre en forskel for dig som borger, men kun hvis vi samarbejder om det.


Tøv derfor ikke med at kontakte mig. Sammen kan vi gøre det bedre :-)