Visionen

Visionen

Jeg mener, det er vigtigt, at byrådet kommer til at bestå både af erfarne såvel som yngre politiske kræfter. Jeg lever som byrådets næstyngste medlem med mange års erfaring op til begge dele.


Igennem de sidste 14 år har jeg - trods svære økonomiske kår - forsøgt at bidrage til at få skabt en stærk ny kommune hvor der er plads til at tage hensyn til de ”gamle” kommuners særkendetegn. Det har også ligget mig meget på sinde fra starten at skabe en kommune, hvor en sund økonomi har høj prioritet. Desværre har dette ikke været nemt, når vi fra starten blev budt en udligningsreform, der nødvendiggjorde besparelser på mere end 80 millioner - eller godt otte pct. af det samlede budget - fra år et. Så prisen for en økonomi der hænger sammen har været urimeligt høj på mange områder.


Efter seneste valg ramte så tilmed hele sagen om Vinge, som mildest talt var ved at slå bunden ud af kommunekassen, og har trukket sorte skyer oer vores kommune i det meste af 2018.Også i de kommende år vil jeg derfor arbejder for en sund økonomi i vores kommune - men vil samtidig præge udviklingen i et retning, hvor vi udnytter midlerne optimalt til at skabe bedre forhold for vores børn - og deres familier, både hvad angår vores pasningsmuligheder, skoler, ældrecentre og ikke mindst kultur- og fritidstilbud.


Ikke kun snak men handling

Som det altid har kendetegnet mit politiske virke, så vil jeg heller ikke fremover kun tale om hvad der skal gøres, men også forsøge at tage aktivt del i det, ved selv at medvirke i alt fra tunnel-happenings til aktivt græsrodsarbejde og solidt politisk håndværk.


Dialog

Både omkring valget - og i årene der kommer - er dialog mellem politikere og borgere noget af det vigtigste. Har du noget på hjertet, er du derfor altid velkommen til at skrive til mig.

SAMMEN KAN VI GØRE DET BEDRE!

Selv den bedre politiker kan ikke opnå noget uden samarbejde - og uden at være lydhør.


Jeg tror på, at jeg som socialdemokrat kan gøre en forskel for dig som borger, men kun hvis vi samarbejder om det.


Tøv derfor ikke med at kontakte mig. Sammen kan vi gøre det bedre :-)Copyright 1999-2020: Kenneth Jensen