Miljø og kystsikring
Kenneth Jensen i det nye naturområde i Frederikssund, Ådalen. Den virker samtidig som regnforsinkningsbassin for hele midtbyen. Foto: Preben Gøttsche.

Miljø og kystsikring

Miljøområdet er et af de områder, der de seneste år har fået stadigt større fokus - og det med rette.


Miljø og klima

De fleste har i årevis kendt til begreber som "global opvarmning" og "drivhuseffekten", men de seneste år er vi virkelig begyndt at se den reelle effekt - og konsekvenserne - af det, som de lærde har talt - ja vel nærmest skændtes - om rigtigheden af, i mange år.


I dag er der slet ingen tvivl. Klimaforandringerne er en realitet, og lokalt mærker vi dem på egen krop snart hver vinter, hvor stormfloder hærger vores kommune, med massive ødelæggerlser til følge. Også i sommerhalvåret oplever vi virkningerne, med kraftig regn og oversvømmede kældrer til følge.


Er det overhovedet en lokalpolitisk sag at gøre noget ved? Ja, det er det bestemt.


Også lokalt kan og skal vi gøre alt hvad der står i vores magt, for på længere sigt at forbedre miljøet ved fx at begrænse CO2-udledningen. Og på den korte bane kan vi siikre os imod vind og vejr på mange måder.


Det kan vi gøre ved at sikre nulenergi byggeri i vores kommune - både når kommunen selv bygger, men også når vi lokalplanlægger vores byudvikling.


Vi kan også gøre en stor indsats for, at vores eksisterende byggeri bliver mere energibesparende, og såvel borgere som medarbejdere i kommunen skal vænnes til at tænke over hvor meget strøm de benytter. Her er vi godt i gang, og har i de forgangne år brugt mange millioner kroner på engerirenovering af kommunale bygninger, og på energibesparende tiltag.


Vi har også udskiftet de rigtig mange gadelygter med LED-lygter i stedet, og har over hele kommunen udfaset de gamle gadelygter til fordel for nye lavenergi-lygter.


Personligt glæder jeg mig også over Ådalen i Frederikssund, og de mange andre projekter vi har gennemført, for at dæmme op for de store vandmængder fra både luften og fjorden - og jeg vil også i årene der kommer, arbejde målrettet for en varing løsning på oversvømmelserne fra fjorden, i form af dige- og sluseløsninger.

Kystsikring - hvad gør vi?

Vi skal gøre alt hvad vi kan for at sikre langsigtede løsninger - allerhelst med et dige mellem Hundsted og Rødvig, så både Isefjord og Roskilde Fjord er sikret.


Det kræver et fælles pres fra alle kommuner ved fjordene - og en statslig accept af et medansvar, som det indtil nu har været så som så med, desværre.


Indtil det måske lykkes at få en sådan model på plads, skal vi fra kommunal side derfor hjælpe grundejere og digelaug alt hvad vi kan, inden for lovgivnigens rammer.


Mine mål for de kommende år:

Yderligere energirenovering og optimering af vores bygninger.

Kommunens egen kørsel skal gøres mere grøn - fx med el-/gasbiler el.lign.

Etablering af dige- og sluseløsninger som sikre vores kommune mod de stadigt hyppigere stormfloderJA TIL KLIMASIKRING OG SIKRING AF VORES FJORDE!

Det kræver et markant politisk pres  og tværkommunalt samarbejde at skabe varige løsninger for klimasikringen af vores kommune.


Jeg er fortsat parat til at gå forrest i kampen.

Sammen kan vi gøre det bedre!