Kultur, fritid og idræt
Kenneth Jensen foran én af Jægerspris' store seværdigheder: Jægerspris Mølle. Foto: Søren Wesseltoft.

Kultur, fritid og idræt

Med min baggrund som mangeårigt medlem af og formand for  Folkeoplysningsudvalget, og mit ligeledes mangeårige formandsskab for Kulturrådet og medlemskab af Fritids- og Kulturudvalget kan det ikke overraske at netop en bred vifte af fritidstilbud til folk i alle aldre ligger mig meget på sinde. Jeg har mine rødder solidt plantet i kultur- og fritidslivet.Ud over det politiske arbejde er jeg formand for Kulturhuset Elværket, medlem af Idrætsrådets bestyrelse og er to gange årligt med til at udvælge modtagere og uddele Frederikssund Prisen fra Arbejdernes Landsbank. En pris der netop gives som påskønnelse for den uegennyttige indsats i en forening.


Hvorfor det store fokus på området?

En by med et aktivt og bredtfavnende kultur-, fritids- og idrætsliv er en by hvor man ikke bare bor eller arbejder, men en by hvor man trives! Derfor skal der fortsat satses hårdt på dette område i Frederikssund Kommune.  Kultur- og fritidslivet er da også en vigtig faktor i at skabe sammenhold og relationer på tværs i en stor kommune som Frederikssund.


I det lys kan det undrer at vi er en af de kommuner som bruger færrest penge på kultur og fritid pr. indbygger. I 2021 bruger vi således kr. 1.141 pr. indbygger på området. Vores samemnligningskommuner bruger kr. 1.650,- og de øvrige kommuner i hovedstadsregionen kr. 2.112,- pr. indbygger - altså knap dobbelt så meget. Så vi har et kæmpe efterslæb.


Skal vi fortsat være en attraktiv bosætningskommune, og leve op til den bosætningsstrategi vi i byrådet har vedtaget i 2021, så er vi nødt til at opprioritere området - og ikke som nu, være bundskraber.


Tabellen herunder viser med al tydelighed hvordan det står til - og sammenligner vi med 2013, hvor vi brugte kr. 1.397,- pr. indbygger på vores kultur og fritid, så er forbruget faldet i de otte år vi har haft borgerligt styre.

Anderledes forholder det sig i sanmenligningskommunerne. Fra 2013 til i dag har de øget deres budgetter på området fra kr. 1.545,- til i dag kr. 1.650,-. At det står så skrælt til underbygges yderligere af DGI's undersøgelse over kommunale udgifter til idrætsområdet i 2016. Her lå Frederikssund på en 75. plads...


Det er tid til et skift, og et øget fokus på området.


Tabel der viser udgifter til kultur- og fritidsområdet i 2013 og 2016. Frederikssund er absolut bundskraber. Kilde: KORA, ECO Nøgletal.

Tabel der viser udgifter til kultur- og fritidsområdet i 2013 og 2016. Frederikssund er absolut bundskraber. Kilde: KORA, ECO Nøgletal.

Udvikling med respekt for det bestående

Selv om vi bruger alt for få penge på området, så sker der dog en vis udvikling. Her er det afgørende for mig, at udviklingen sker i respekt for historien og den lokale klubånd.


Derfor sagde jeg i sin tid ja til Idrætsbyen i Frederikssund, men ikke på bekostning af de lokale klubbers ønsker og traditioner, som i den grad var ved at blive klemt og glemt. Det har jeg loyalt arbejdet for, og stærkt støttet af de lokale klubber er det lykkedes at få udviklingen af Idrætsbyen til at gå hånd i hånd med udviklingen af vores andre lokale idrætsanlæg.


Se min video om idrætspolitikken
I videoen kan du også se en anbefaling med tidl. fritidskonsulent og formand for Hjerteforeningens Motionsklub i Jægerspris, Ole Munch.


De frivilliges stemme

Uanset hvad vi sætter i værk er det vigtigt at lytte til de frivillige i foreningerne.


Netop for at sikre at brugerne bliver hørt, og taget med på råd, var jeg også én af initiativtagerne til oprettelsen af Kulturrådet tilbage i foråret 2006. Siden dets stiftelse har jeg haft fornøjelsen af at være formand for det frem til 2016 og igen fra 2020. Vi repræsentere en stor del af de kulturelle foreninger og institutioner i kommunen. Dertil har jeg i en årrække været medlem af Idrætsrådets bestyrelse, som på tilsvarende vis repræsenterer aktørerne på hele vores store idrætsområde.Se min video om kulturområdet

I videoen kan du også se en hvor Ulla Madsen fra Frederikssund Festival og Valter og Agnete Simonsen fra JAS anbefaler at stemme på mig.


Dialog

Både omkring valget - og i årene der kommer - er dialog mellem politikere og borgere noget af det vigtigste. Har du noget på hjertet, er du derfor altid velkommen til at skrive til mig.EN BY UDEN FRITIDSLIV ER EN SOVEBY!

En by med et aktivt og bredtfavnende kultur-, fritids- og idrætsliv er en by hvor man ikke bare bor eller arbejder, men en by hvor man trives! Derfor skal der fortsat satses hårdt på dette område.


Synes du vi mangler noget, eller er der noget som jeg fuldstændig har overset, så tøv ikke med at kontakte mig. Sammen kan vi gøre det bedre :-)Politiske resultater

 • Etablering af egnsteateret Park Teatret
 • Renoveret stadiion på Kalvøen
 • Bevægelsesbånd (den røde løber) i Jægerspris
 • Nyt bibliotek og lokalarkiv i Jægerspris
 • Udendørs idrætssal ved den nye idrætsby
 • Ny kunstgræsbane og stadion til bl.a. amerikansk fodbold
 • Paddlebaner i Jægerspris og Skibby
 • Der er afsat penge til søsportscenter
 • Kultur- og havnebad i Frederikssund Havn
 • Ny svømmehal i Frederikssund
 • Renovering af Slangerup Svømmehal
 • Street Workout i Slangerup
 • Etablering og nu også udbygning af skaterbane i Frederikssund
 • Forøget bevilling til Selsø Slot, som har sikret slottets overlevelse
 • Erstatningsbane til ORI
 • Kunstgræsbane i Dalby
 • Nye regler for fordeling af lokaler og baner til vores idrætsforeninger, som sikrer en mere retfærdig fordeling og fokuserer på princippet om nærhed
 • Tre åbne biblioteker i stedet for lukning af biblioteker
 • 23 uddelinger af Frederikssund Prisen
 • Og meget mere...


Mine mål for de kommende år

 • Kultur- og havnebad skal realiseres
 • Søsportscenter skal realiseres
 • Paddlebaner ved Idrætsbyen
 • Genetablering af talantpulje både for idræt og kultur, så vi støtter de mest talentfulde unge i vores foreninger endnu mere
 • Flere penge til hele Kultur-, fritids- og idrætsområdet. Vi er håbløst bagefter i forhold til alle andre kommuner
 • Fortsat udvikling af idrætsbyen - i respekt for de lokale klubber
 • Faciliteter til uorganiseret sport og idræt
 • Stadig fokus på vores kulturhuse, og det frivillige arbejde omkring dem
 • Etablering af nyt hovedbibliotek i Frederikssund, og sikring af de tre lokalbiblioteker i Skibby, Jægerspris og Slangerup
 • Flere fritidsmiljøer til de unge
 • Etablering af kampsportscenter
 • Bevarelse af de lokale kulturhuse med høj grad af brugerstyring


Kenneth på besøg på Hjærring bibliotek i januar 2012, for at hente inspiration til vores eget nye bibliotek.
En af nyskabelserne jeg står bag er det nye øvelokale for unge - den såkaldte Musikflexboks -på campusområdet i Frederikssund.
Kenneth i Kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris i forbindelse med stiftelsen af Kulturrådet i 2006.
Foldboldfødder og bold på kunstgræs. Foto: Kenneth Jensen.
Kenneth foran Kulturhuset Elværket i Frederikssund. Foto: Preben Gøttsche.