Social og velfærd
Kenneth Jensen ved et af kommunens mange kulturhuse - Kulhuse Kultur- og Medborgerhus. Foto: Preben Gøttsche.

Social og velfærd

Det handler om det gode liv!

Vi møder alle modstand undervejs i livet, og når også alle før eller siden en alder hvor vi får brug for støtte fra det offentlige. Det kan mange gange gøres bedre, og det vil jeg gerne være med til at skubbe på for.


Uanset om det handler om at man har mistet sit job, har brug for genoptræning, hjemmehjælp eller måske en bolig fordi psyken eller alderen trykker, så skal kommunens tilbud være i orden, og du skal hverken som borger eller pårørende føle, at bliver ladt i stikken.


Den enkelte borger skal opleve sig inddraget i behandlingen af sine vilkår og sin sag. Hjælpen skal gives ud fra en anerkendende, tålmodig og pragmatisk tilgang, hvor udgangspunktet er tydelig dialog, respekt og accept af borgerens definition af ’det gode liv’.

En god kvalitet i det sociale arbejde kræver det nødvendige antal medarbejdere med gode uddannelser. Derfor skal vi prioritere langt flere hænder og uddannelse af vores medarbejdere langt højere.


Jeg vil arbejde for at sikre, at borgere med et handicap kan komme ud og deltage i aktiviteter og i mangfoldige fællesskaber, og for at ingen handicappede bliver ensomme eller marginaliserede.


Skal det lykkes, så kræver det også et opgør med tendensen til at privatisere og udliciterer. Lad os bruge pengene på at skabe god service og velfærd gennem styrkede offentlige tilbud.

Kommunale arbejdspladser - og ansvar

Kommunen, har som byens største arbejdsgiver en særlig forpligtigelse til at vise vejen, når det drejer sig om at tilbyde elevpladser, jobrotationsprojekter, job på særlige vilkår, fleksjob og praktikpladser. Kommunen skal vise, at det nytter, og at et tæt forhold til en eller flere virksomheder ofte er den bedste vej ind i job.


Sociale klausuler og ordnede løn- og arbejdsforhold er grundlæggende for mig. Og det samme gælder samarbejdet med de faglige organisationer med respekten for den danske arbejdsmarkedsmodel.


Se mere i min video om social og velfærd:

DET HANDLER OM DET GODE LIV!

Vi møder alle modstand undervejs i livet, og får måske brug for støtte fra det offentlige.


Jeg skubber på for gode vilkår - uanset om det er alderen, psyken eller måske mangel på job som trykker.


Sammen kan vi gøre det bedre!