28-09-17_fokus-tilbage-paa-klubaanden

Fokus tilbage på den lokale klubånd


De senere år har idræts- og kulturpolitikken i Frederikssund Kommune i høj grad handlet om centralisering, Space Management og store nye anlæg i Frederikssund. Det ønsker socialdemokratiet at gøre op med i de kommende år.


- Man kan vel tale om at der er sket et paradigmeskift i denne valgperiode. Vi er gået fra at have fokus på det lokale, til at samle ting i større enheder som en idrætsby i Frederikssund eller fælles ledelse af kulturhuse. Og måske er prisen for det for høj, siger Kenneth Jensen (A), formand for Folkeoplysningsudvalget og medlem af Fritidsudvalget. Ud over at det presser vores anlægsbudget, så lider de lokale foreninger under det, og det kan jo ikke være meningen.


Den holdning er hans partikammerater, Anne-Lise Kuhre og Jesper Wittenburg ikke uenige i, da de tre mødes en søndag formiddag på stadion i Dalby – for en sjælden gangs skyld i flot solskinsvejr. De er alle medlemmer af Fritidsudvalget, og ønsker en ændring af forholdene i de kommende år.


- Det er jo ikke fordi vi hermed tager afstand fra tanken om en idrætsby i Frederikssund, siger Anne-Lise Kuhre. Slet ikke! Men vi er nødt til at være realistiske, og bruge de anlægspenge vi har mere fornuftigt. Som Kenneth siger, så har prisen nok været for høj. Tag nu fx Femhøj IF som endte med helt at lukke, for at kommunen kunne spare et forholdsvist lille beløb på at vedligeholde deres baner.


Også sagen om ORI’s erstatningsbane er tankevækkende.


- Den må jo være skoleeksemplet på dårligt politisk håndværk, supplerer Jesper Wittenburg, og uddyber: Her er virkelig tale om at en lokal klub har måttet kæmpe for sit liv, og den DNA og klubånd der driver dem, alt imens kommunen har forsøgt at presse dem ind i en ny idrætsby med rammer de slet ikke kan se sig selv i.


Kenneth Jensen nævner i relation til ORI også det nye atletikstadion på Campus Frederikssund som eksempel på usammenhængende politik:


- Først afviser man at ORI må anlægge en ny multibane på Campus, for midler doneret af DBU: Den skal ligge på Ådalens Skole, og tænkes ind i den nye idrætsby. Men senere giver et snævert flertal i Fritidsudvalget grønt lys til at bruge 1,5 mio. kr. på et atletikanlæg på Campus, til trods for vi har et nødlidende anlæg netop på Ådalens Skole, som ikke kan blive renoveret nu. Og med den disposition er pengene til at gøre noget i fx Hornsherred også pist væk. Det giver jo ingen mening, fastslår Kenneth Jensen.


Men hvad så?

Ifølge de tre socialdemokrater, så skal det være slut med at tro alt kan samles, og klubber uden videre kan flyttes uden reel medindflydelse på de nye faciliteter. Og så skal andet end idrætsbyen prioriteres.


- Vi lægger helt konkret op til at vi kun lader første etape af idrætsbyen omfatte svømmehallen og de udearealer som Lokal- og Anlægsfonden har støttet. Det betyder at vi venter lidt med at anlægge fodboldbaner, og når vi gør, så anlægger vi i første omgang kun de baner som klubberne har ønsket til træning med ungdomsholdene, foreslår Jesper Wittenburg. Det vil frigive en del midler fra det anlægsbudget.- Nogle af de penge som det frigiver, kombineret med midler fra vores faste pulje til idrætsfaciliteter, gør at vi fx kan komme i gang med de planer vi har i Jægerspris, som et enigt Fritidsudvalg har ladet udarbejde og bakker op om, siger Anne-Lise Kuhre. Med vores forslag sparer vi adskillige millioner i idrætsbyen, og vi kan altså komme rigtig langt for langt mindre andre steder.


Lever af lyst, dør af pligt!

Den politiske vilje til at tænke anderledes er altså til stede hos Socialdemokratiets medlemmer af Frederikssund Byråd – men spørgsmålet er, om den også rækker ind i andre partier, så der kan skabes et flertal?


- Det må vi jo håbe. Vi er i hvert fald parate til at fokusere på det lokale, og prioriterer midlerne der hvor de gør gavn og spreder glæde for flest, konstaterer Kenneth Jensen, der lige som sine partifæller føler, at det for flertallet i byrådet lige nu mest handler om at bygge stort og flot, på bekostning af det lokale engagement og klubånden: Man skal huske, at frivilligt arbejde lever af lyst, og dør af pligt – og lige nu tror jeg vi er ved at kvæle lysten.

Fra venstre Jesper Wittenburg, Kenneth Jensen og Anne-Lise Kuhre på Dalby Stadion. De tre socialdemokratiske medlemmer af Fritidsudvalget ønsker et opgør med Space Management og centralisering af fritidslivet. En politik som fx har betydet at Dalby IF har fået afslag på en beachvolley bane. Foto: Kenneth Jensen.

Fra venstre Jesper Wittenburg, Kenneth Jensen og Anne-Lise Kuhre på Dalby Stadion. De tre socialdemokratiske medlemmer af Fritidsudvalget ønsker et opgør med Space Management og centralisering af fritidslivet. En politik som fx har betydet at Dalby IF har fået afslag på en beachvolley bane.