01-10-18_Millioner til børne- og ungeområdet

Over 100 millioner til børne- og ungeområdet i Frederiksund Kommune


Med den netop indgående budgetaftale for 2019-2022 tilføres vores børne- og ungeområde i Frederikssund Kommune over 100 millioner kroner i de kommende fire år. Dermed gøres dommedagsprofetier for vores folkeskole til skamme, og vi kan forhåbentlig begynde at se fremad, og igen tale vores skolevæsen op, og drøfte udvikling i stedet for afvikling.


Det har været afgørende for mig og mine socialdemokratiske partifæller, at en aftale om de kommende års budget indeholdt et markant økonomisk løft af vores folkeskole, specialskole og familieområde – og det er bestemt lykkedes med den netop indgåede budgetaftale.


45 millioner til folkeskolen

Aftalen tilfører vores folkeskoler godt 45 mio. kr. i øgede ressourcer over de kommende fire år, og særlig glædeligt er det, at afdelingerne i Skuldelev og Dalby bevares med aftalen. Det giik vi til valg på fra socialdemokratisk side, og løftet er nu indfriet.


For fortsat at sikre undervisning på et fagligt højt niveau uanset skolernes og afdelingernes størrelse, så er det aftalt, at Uddannelsesudvalget fortsætter det arbejde som vi igangsatte allerede i foråret, med at finde en ny tildelingsmodel, som garanterer et ensartet serviceniveau for alle kommunens skolebørn; en opgave der bliver meget lettere med de ekstra millioner.


48 millioner til specialskoleområdet

Ud over almenområdet, så tilføres specialskoleområdet 48 mio. kr. fra 2019-2022. Dermed er de bebudede besparelser på området helt droppet.


Alle elever får egen PC eller tablet

Et stærkt kritikpunkt i høringssvar og dialogmøder har været manglen på nok computere og tablets. Også dét har vi lyttet til, og aftalt at bruge 5,9 mio. kr. til computere og tablets. Alle elever får dermed stillet en tablet eller PC til rådighed, så IT kan understøtte undervisningen. Udrulningen kommer til at ske ved at alle elever i mellemtrinet (4.-6. klasse) i august 2019 får udleveret tablets, og at eleverne i indskolingen (1.-3. klasse) i august 2020 også får tablets. Til eleverne i udskolingen (7.-9. klasse) udleveres bærbare computere.


Dermed skulle vi gerne få lukket diskussionen om hvorvidt der er klassesæt med computere nok på skolerne, og der er fremover ikke forskel på standarden fra skole til skole.

Kenneth Jensen legende med børn, i tegner Henrik Monveds streg.

Illustration af Henrik Monved.

17,4 millioner til trængte børn og familier

Også vores familieområde gives en markant – og bydende nødvendig – økonomisk saltvandsindsprøjtning med ekstra 17,4 mio. kr. fra 2019-2022, heraf 6,9 mio. kr. allerede i 2019. Området er under massivt pres pga. mange indberetninger og et stigende behov for støtte til børn og deres familier, og det er socialdemokratisk hjerteblod at støtte op om de som har behov, så derfor glæder det mig meget, at det også her er lykkedes at finde de ekstra penge som der er brug for, for at sikre en ordentlig service.


Helt i tråd med dette, er det aftalt at fritids- og ungdomsklubbernes tilbud i højere grad skal supplere de lokale foreningers tilbud. Der skal også fremadrettet være et øget fokus på forebyggende og udgående arbejde både i forhold til børn og unge.


Hvor kommer pengene fra?

Alting har en pris, også at tilføre vores børne- og ungeområde mere end 116,4 mio kr. over fire år.


En del af prisen er besparelser på ungdomsskole og ungdomsklub med samlet 5,7 mio kr. over fire år, og så øges forældrebetalingen på SFO, lige som der indføres behovspasning i ferier i såvel fritidsklub som SFO for at få enderne til at nå sammen. Endelig arbjdes der videre med sammenlægningen af Jægerspris Skole på én matrikel, og flytning af både Skolen i Herredet fra Ferslev og Kølholm til Jægerspris Skole.


En væsentlig del af finanseringen er dog også en skattestigning på 0,5 pct. fra 2019.


Videoklip om børne- og skolepolitik

I videoen herunder kan du se hvilken børne- og skolepolitik jeg som socialdemokrat gik til valg på sammen med mine partifæller.


Det er denne politik, vi til stadighed arbejder for at gøre til virkelighed, og som ligger til grund for vores arbejde med årets budgetaftale.