Bevar Kalvøen!

Bevar Kalvøen!

De borgerlige partier og borgerlisten har foreslået at sælge stadion og arealerne hvor Frederikssund Hallerne i dag ligger. Det er jeg, og resten af de socialdemokratiske kandidater, stik imod. Læs her hvorfor.


Hvorfor er Kalvøen vigtig?

Området som vi i dag kalder Kalvøen var oprindeligt en halvø lidt uden for Frederikssund.


Øen blev brugt til græsning og senere til at udvinde grus. Ved lavvande kunne man gå ud til øen, ved højvande var der for dybt til at føre kvæget over til græsning.


Området omkring Kalvøen kaldes Bløden, og det var byens store ønske at få dette område tørlagt, da man således kunne udvide byens arealer og samtidig undgå en generende stank fra Bløden, hvor alt husholdningsspildevand fra byen blev udledt.


Bløden blev tørlagt og i dag er Kalvøen et sted hvor man kan ”forlyste” sig. Foruden en skøn park er der restaurant og friluftscene med Vikingespil om sommeren. I forbindelse med Vikingespillet er der opført en historisk korrekt rekonstrueret Vikingeboplads.

Kalvøen Strand er en 640 meter lang badestrand og dejlige græsarealer at opholde sig på. Der kan bades fra roklubbens pontonbro.

Kilde: frederikssund.dkMed andre ord er Kalvøen det rekreative område og grønne hjerte midt i Frederikssund. Det er stedet hvor borgerne mødes for at dyrke sport, se vikingespil, gå til koncerter, i cirkus og meget mere - alt sammen ting som når de står på, larmer ganske meget.


Ikke forenligt med boliger!

Netop på grund af støjen, så det ikke forenligt at der ligger boliger tæt på - slet ikke, faktisk.


Boligbyggeri på stadion, og navnlig på de arealer der idag huser Frederikssund Hallerne, vil være inden for støjkonsekvensområdet, og ligge klods op af Valhal, Humlehaven, vikingernes friluftscene og cirkuspladsen.


Derfor er jeg og mine byrådskollegaer fra Socialdemokratiet imod at bebygge området med boliger.


Kan der så slet ikke bygges eller udvikles noget?

Jo, det kan der bestemt.


Vi afviser hverken at udvikle området med hallerne, stadion eller cirkuspladsen, eller at der kan bygges. Men det som bygges, skal have et rekreativt formål (kultur eller idræt) - og det bliver ikke før vi engang har fundet alternativer til sports- og idrætsklubberne der er på området i dag. Løsninger der skal findes i tæt dialog, og med respekt for deres ønsker og behov.


Og det kan tage mange år...


Hvad tænker I der skal være?

Når den tid kommer, så er der mange muligheder.


De oplagte er projektet for Vikingernes Verden, og selvfølgelig meget bedre faciliteter for vores sejlere - navnlig ungdomssejlerne. Men vi er også åbne over for andre spændende forslag - bare det ikke ødelægger området som en rekreativ oase for kommunens borgere. Der går grænsen.

Viking kæmper mod boligspekulanter. Tegning: Henrik Monved.

Se mere i min video om Kalvøen:

Baggrund: Hvorfor diskutteres Kalvøen overhovedet?

Spørgsmålet om boliger på Kalvøen blev bragt på banen af Tom Lysgaard fra Borgernes Liste i en TV-debat på TV Lorry den 26. oktober.


Her svarede han følgende, på spørgsmålet om hvor pengene til idrætsbyen skal komme fra:


"De skal komme fra Kalvøen. Og kalvøen skal ikke bare finansiere idrætsbyen i Frederikssund. Vi tænker også, at vi har en idrætsvision i Hornsherred; vi har Jægerspris der osse gerne vil have et idrætscenter, og der er andre ting der også skal på banen, end idrætsbyen i Frederikssund."


Det synspunkt blev han bakket op i af Ole Søbæk fra Konservative, der om området hvor der i dag af stadion og haller, sagde:


"Der kunne jeg godt tænke mig, at vi brugte muligheden for at bygge nogle fantastisk lækre boliger, som kommer til at ligge 3-400 meter fra en S-togsstation, med udsigt ud over Roskilde Fjord. Vi kan få nogle borgere hertil, som synes at de gerne vil betale rigtig mange penge for at blive en del af vores fællesskab..."


Til det replicerede borgmester John Schmidt Andersen:


"Jeg er fuldstændig enig med Ole, så det kan vi gøre ganske kort!"


Borgmesteren har siden ved flere borgermøder gentaget at han ikke ser noget problem i salget til boligbyggeri.


Du kan selv se debatten her - fra 16 minutter og 40 sekunder inde i udsendelsen:

NEJ TIL BOLIGER PÅ KALVØEN!

I Socialdemokratiet vil vi i stedet bevare det rekreative område med vikingespil, festival, cirkusplads og lystbådehavn - og forhåbentlig udvikle området med ungdomssøsportscenter, temapark om vikingerne og meget mere.


Der er ikke plads til både boliger og rekreative aktiviteter af den art.


Copyright 1999-2020: Kenneth Jensen